Văn phòng trung tâm

Mô tả dự án:

22 triệu USD, GFA 44.853m². Cao ốc văn phòng hạng A, 17 tầng 2 hầm – TP.HCM

Dịch vụ của HBP:

Quản lý dự án, Quản lý chi phí, Thiết kế kỹ thuật, Quản lý xây dựng

Ngày hoàn thành:

Tháng 8 năm 2009

“Với động lực quản lý của HBP, chúng tôi đã có thể đạt được tất cả các mục tiêu của mình liên quan đến thân thiện với môi trường và tính bền vững, đồng thời có thể thực hiện việc xây dựng tòa nhà chỉ trong 22 tháng, phù hợp với chương trình xây dựng ban đầu là 24 tháng.”

David Clarkin

Đồng Giám đốc điều hành

Saphhire