Mô tả dự án:

Dự án nhằm nâng cấp các căn hộ của Đại sứ quán Australia nằm trong khuôn viên Đại sứ quán tại Hà Nội.

Dịch vụ của HBP:

Quyền thiết kế, Quản lý dự án xây dựng

Ngày hoàn thành:

Tháng 7 năm 2015

 

 

 

 

 

Australian-Embassy-120x120