Quản lý dự án – Một kết quả dự án thành công cũng giống như chính tòa nhà. Nó phụ thuộc vào một nền tảng vững chắc, được thiết lập ngay từ đầu. Một thiết kế được hình thành tốt, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, tạo bối cảnh cho toàn bộ quá trình xây dựng. HBP đảm nhận vai trò là cơ quan thúc đẩy và kiểm soát duy nhất hoạt động hoàn toàn thay mặt cho Khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi chịu trách nhiệm về tất cả các khía cạnh của dự án để đảm bảo rằng dự án được hoàn thành một cách an toàn theo tiêu chuẩn cao nhất đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách.

Quản lý dự án

Quản lý dự án – Một kết quả dự án thành công cũng giống như chính tòa nhà. Nó phụ thuộc vào một nền tảng vững chắc, được thiết lập ngay từ đầu. Một thiết kế được hình thành tốt, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, tạo bối cảnh cho toàn bộ quá trình […]

Xem thêm

Quản lý chi phí

Có thể cho rằng yếu tố góp phần lớn nhất vào việc trì hoãn và hủy bỏ các dự án xây dựng là quản lý chi phí kém hoặc không đầy đủ. Quản lý chi phí hiệu quả bắt đầu với kiến thức rõ ràng và ngắn gọn về chi phí xây dựng thực tế. […]

Xem thêm

Số lượng khảo sát

Khảo sát số lượng là một tập hợp con của quản lý chi phí. HBP có một đội ngũ nội bộ gồm các nhà khảo sát số lượng đủ tiêu chuẩn. Tất cả khảo sát số lượng do HBP thực hiện sẽ được chuẩn bị dưới sự chỉ đạo của một thành viên nước ngoài […]

Xem thêm

Quản lý phát triển

Chuyên môn tư vấn và quản lý phát triển của HBP dựa trên vai trò tương ứng của các giám đốc trong việc thành lập Qudos Asia Ltd., đơn vị chịu trách nhiệm phát triển Căn hộ Avalon. HBP đảm nhận các dịch vụ tư vấn và quản lý phát triển trên cơ sở phí […]

Xem thêm

Quản lý xây dựng

HBP đã phát triển cho Việt Nam một hệ thống Quản lý Xây dựng có hiệu quả cao về chi phí cho các công ty xây dựng địa phương có sự tham gia của khách hàng. Về bản chất, HBP trở thành cơ cấu quản lý địa điểm cung cấp kiến thức chuyên môn về […]

Xem thêm

Tư vấn thâm nhập thị trường

Với gần 30 năm kinh nghiệm hoạt động tại thị trường Việt Nam, HBP mang đến sự hiểu biết vô song về những gì cần thiết để kinh doanh tại Việt Nam từ góc độ quốc tế. Đội ngũ nhân viên người nước ngoài và người Việt Nam đa dạng của chúng tôi được trang […]

Xem thêm