“Tôi đã làm việc với HBP trong một số công việc trị giá hàng triệu đô la Mỹ trong các lĩnh vực này… Công việc và nhân sự của họ rất chuyên nghiệp trong việc đáp ứng các mục tiêu và lịch trình của khách hàng. Nó được thực hiện sao cho chỉ cần thực hiện rất ít thay đổi đối với bất kỳ dự án đơn lẻ nào. Ngoài ra, họ còn vượt xa phạm vi ban đầu để đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của khách hàng.”

Ed PaceDirector Facility & Kỹ thuật thiết bị
Hanesbrands Inc