Mỗi và mọi yếu tố của một dự án và sự tích hợp thành công của nó là chìa khóa để phân phối dự án thành công. Một thiết kế kỹ thuật kết cấu chất lượng của một dự án là một điều kiện tiên quyết rõ ràng. Một yếu tố quan trọng khác thường bị bỏ qua hoặc thiếu nguồn lực là kỹ thuật dịch vụ xây dựng.

Các nhóm thiết kế của HBP cẩn trọng để đảm bảo rằng một thiết kế cân đối được tạo ra có cân nhắc cẩn thận không chỉ về chi phí vốn mà còn về vòng đời tổng thể của Tòa nhà trong tất cả các lĩnh vực thiết kế kỹ thuật.

Các tòa nhà chiếm hơn 30% tổng lượng khí thải carbon. Là sản phẩm phụ của thiết kế kỹ thuật tốt, là đỉnh cao của; sự tích hợp của tất cả các nguyên tắc thiết kế, nguyên tắc môi trường hợp lý, xem xét cẩn thận việc lựa chọn các hệ thống và tinh chỉnh các hệ thống này, các kỹ sư của HBP cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường.

Kết cấu & Dân dụng

Đội ngũ thiết kế sáng tạo của chúng tôi, bao gồm các kỹ sư người nước ngoài và địa phương, có nhiều kinh nghiệm trong ngành xây dựng Việt Nam. Các thiết kế của chúng tôi được phát triển dựa trên các thông lệ quốc tế hiện hành và các công cụ phân tích kết cấu tiên tiến như: Etabs, Safe, Structural Toolkit. Chúng tôi có thành tích đã được chứng minh trong nhiều năm tại Việt Nam, trong việc cung cấp các thiết kế chất lượng và tiết kiệm chi phí cũng như khả năng đáp ứng mọi thách thức trong tất cả các lĩnh vực của ngành xây dựng. Tất cả các công việc thiết kế do HBP thực hiện đều được bảo hiểm theo chính sách bảo hiểm bồi thường nghề nghiệp trên toàn châu Á của chúng tôi.

Xem thêm
FVH - 392x432
FVH 2 - 1915x1017

Cơ khí

Thành phần chính của thiết kế Dịch vụ Cơ khí là HVAC (Hệ thống sưởi, Thông gió & Điều hòa không khí). HVAC là công nghệ tạo sự thoải mái cho môi trường trong nhà, dựa trên các nguyên tắc nhiệt động lực học, cơ học chất lỏng và truyền nhiệt. Thiết kế HVAC là trung tâm của việc tạo ra các điều kiện xây dựng kinh tế, an toàn và lành mạnh. Lấy ý tưởng này làm cơ sở thiết kế và nhận ra mối quan hệ phức tạp giữa vốn và chi phí vận hành, các kỹ sư của HBP cố gắng đạt được lợi tức đầu tư tối ưu thông qua việc cân bằng:

  • Chi tiêu vốn
  • Chi phí hoạt động
  • và yêu cầu bảo trì
Xem thêm
MECHANICAL thumbnail 404x396
HFH - 392x432

Điện

Nguồn cung cấp, phát điện và lưới điện đáng tin cậy là những thành phần thiết yếu của việc vận hành và sử dụng tòa nhà hiệu quả. HBP được trang bị tốt để cung cấp các giải pháp cho một loạt các thách thức về nguồn điện và phân phối.

Kinh nghiệm của HBP trong thiết kế, đặc điểm kỹ thuật và mua sắm hệ thống điện tổng thể cho phép HBP cung cấp cho khách hàng các dịch vụ điện đáng tin cậy.

Xem thêm
Electrical thumbnail-404x396
Avery-Dennison-2-490x330

PCCC

Phòng cháy chữa cháy là giảm thiểu tác động của các đám cháy có khả năng gây hại và phá hoại thông qua việc xem xét các mô hình hành vi, ngăn chặn và ngăn chặn.

Phòng cháy chữa cháy là điều tối quan trọng đối với các nhà thiết kế tại HBP. Do đó, HBP không đi chệch khỏi các Tiêu chuẩn và Quy tắc Quốc tế và Địa phương có liên quan. HBP sẽ không làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của thiết kế để tiết kiệm chi phí. HBP cung cấp dịch vụ thiết kế PCCC trong các lĩnh vực sau:

Xem thêm
Fire thumbnail 1-404x396
nestle-architecture-392x432

Thủy lực

Thủy lực liên quan đến dòng chảy và vận chuyển chất lỏng, chủ yếu là nước và nước thải. Một đặc điểm của hệ thống thủy lực là sử dụng rộng rãi trọng lực làm động lực thúc đẩy chuyển động của chất lỏng.

Kỹ thuật thủy lực là ứng dụng của các nguyên tắc cơ học chất lỏng cho các vấn đề xử lý việc thu thập, lưu trữ, kiểm soát, vận chuyển, điều chỉnh, đo lường và sử dụng chất lỏng. Các kỹ sư của HBP phát triển các thiết kế ý tưởng cho đến thiết kế chi tiết cho từng hệ thống con được liệt kê dưới đây:

Xem thêm
Hydraulic Banner 1915 x 1017
EIS-2-392x432

BIM

BIM bao gồm rất nhiều thứ không áp dụng cho mọi dự án. Trong trường hợp khách hàng cân nhắc cam kết thực hiện cách làm việc này, HBP sẽ hướng dẫn khách hàng trong quá trình đưa ra quyết định đó. Trong khi giúp khách hàng biết BIM thực sự là gì và nó liên quan như thế nào đến dự án của họ, HBP sẽ tư vấn mức độ chi tiết, quy trình làm việc, nhiệm vụ của các bên cần thiết để đạt được một mô hình BIM hiệu quả phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Xem thêm
hotram-mp-banner2-1915x1017
headland-hotram-392x432