“Là một nhà phát triển có kinh nghiệm, chúng tôi đã cân nhắc nhiều lựa chọn khác nhau để phân phối Dự án của mình nhằm đảm bảo rủi ro tối thiểu cũng như giá trị tối đa. HBP đã được chọn để quản lý, thiết kế và kiểm soát chi phí. Họ đã làm việc ở mức cao nhất quán để đạt được một Dự án mà tất cả chúng ta có thể tự hào.”

John CaffinTổng Giám đốc
Avalon Apartments