BIM WITH HBP-350x250BIM VỚI HBP

BIM bao gồm rất nhiều thứ không áp dụng cho mọi dự án. Trong trường hợp khách hàng cân nhắc cam kết thực hiện cách làm việc này, HBP sẽ hướng dẫn khách hàng trong quá trình đưa ra quyết định đó. Trong khi giúp khách hàng biết BIM thực sự là gì và nó liên quan như thế nào đến dự án của họ, HBP sẽ tư vấn mức độ chi tiết, quy trình làm việc, nhiệm vụ của các bên cần thiết để đạt được một mô hình BIM hiệu quả phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

 

BIMBIM TRONG THIẾT KẾ

Các mức độ chi tiết (LOD) cần thiết cho mô hình BIM khác nhau, có các tiêu chuẩn khác nhau giúp phân loại chúng dựa trên việc sử dụng mô hình cuối cùng. Ở giai đoạn đầu, mô hình sẽ chủ yếu được sử dụng để phối hợp. Mặc dù Kế hoạch thực hiện BIM được thống nhất trước khi bắt đầu dự án, mức độ chi tiết sẽ tăng dần cùng với các giai đoạn thiết kế.

 

 

 

 

BIM IN CONSTRUCTION-350x250BIM TRONG XÂY DỰNG

Trong giai đoạn này, mô hình được tạo ra trong quá trình thiết kế có thể được sử dụng để theo dõi tiến độ xây dựng, tuy nhiên việc cập nhật mô hình được thực hiện bởi nhà thầu phải thành thạo BIM. Ví dụ, máy khách sẽ kế thừa một mô hình chứa tất cả thông tin dự án có thể sử dụng để bảo trì trong tương lai.