“Nam Hải đã nói lên tất cả về chất lượng và quy mô. Được thi công tại Hội An, HBP khởi công với kế hoạch gồm 6 gói thầu xây lắp chính. Với việc các nhà thầu đang gặp khó khăn về nguồn lực ở khu vực xa xôi của Hội An, con số này đã tăng lên 36. Ngay cả khi có sự thay đổi lớn về chiến lược hợp đồng, dự án đã hoàn thành khai trương chỉ sau 18 tháng xây dựng.