HBP Architecture – Công ty HBP-AW2 được hưởng lợi từ cả kinh nghiệm thiết kế sâu rộng của Xưởng Kiến trúc 2 có trụ sở tại Paris, Pháp và bí quyết quản lý dự án độc đáo của HBP Project Management tại Việt Nam. Công việc của HBP Architecture dựa trên mối quan hệ làm việc chủ động, liên tục với khách hàng. Chúng tôi đặt câu hỏi và giải thích lại các yêu cầu của dự án cho phép chúng tôi tạo ra những ý tưởng và không gian ban đầu. Khái niệm mới nổi trở thành quan điểm của chúng tôi. Nó là chủ đề cơ bản của thiết kế.