HBP Group là Công ty Dịch vụ Quản lý và Thiết kế Tích hợp Toàn diện – Đa ngành

Tập đoàn HBP là một công ty tư vấn xây dựng được sở hữu hoàn toàn bởi Úc với kinh nghiệm vô song trong nước về quản lý và thiết kế các dự án quốc tế. Hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994, HBP được cấp phép thực hiện đầy đủ các hoạt động tư vấn xây dựng tại Việt Nam. HBP cung cấp đầy đủ nhất các dịch vụ tư vấn xây dựng, bao gồm:

  • Thiết Kế Kiến Trúc & Nội Thất
  • Quản Lý Dự Án
  • Kết Cấu & Kỹ Thuật Xây Dựng
  • Quản Lý Chi Phí / Khảo Sát Số Lượng
  • Kỹ Thuật Cơ Khí, Điện, Lửa & Thủy Lực
  • Quản Lý Xây Dựng