Mô tả dự án:

Hành trình là một loạt các phương tiện Tiếp thị được thiết kế để giới thiệu cho các nhà phân phối các sản phẩm khác nhau của Diageo được bán tại Việt Nam. Tính năng dự án này dành cho Hành trình đặt tại TP.HCM.

Dịch vụ của HBP:

Quản lý dự án, Quản lý chi phí, Thiết kế nội thất, Quản lý xây dựng

Ngày hoàn thành:

Tháng 9 năm 2008

 

 

 

 

Lời chứng thực của khách hàng

“Diageo đặc biệt ấn tượng bởi sự chú ý đến từng chi tiết và chất lượng của thành phẩm mà HBP đạt được ở mức có thể coi là một thị trường khó khăn để đạt được kết quả cấp cao như vậy.”

Sam Fischer
Giám đốc điều hành
Diageo

diageo-120x120