Đội ngũ thiết kế sáng tạo của chúng tôi, bao gồm các kỹ sư người nước ngoài và địa phương, có nhiều kinh nghiệm trong ngành xây dựng Việt Nam. Các thiết kế của chúng tôi được phát triển dựa trên các thông lệ quốc tế hiện hành và các công cụ phân tích kết cấu tiên tiến như: Etabs, Safe, Structural Toolkit. Chúng tôi có thành tích đã được chứng minh trong nhiều năm tại Việt Nam, trong việc cung cấp các thiết kế chất lượng và tiết kiệm chi phí cũng như khả năng đáp ứng mọi thách thức trong tất cả các lĩnh vực của ngành xây dựng. Tất cả các công việc thiết kế do HBP thực hiện đều được bảo hiểm theo chính sách bảo hiểm bồi thường nghề nghiệp trên toàn châu Á của chúng tôi.

 structural civil engineering