Career 1214x253

Tại sao tham gia HBP

Quản lý dự án HBP cung cấp mức thù lao cạnh tranh.

Chúng tôi cố gắng tạo điều kiện làm việc an toàn và thoải mái.

Chúng tôi mong muốn mở rộng sự đa dạng về năng lực của nhân viên thông qua đào tạo trong công việc.

Tinh thần đồng đội của ban lãnh đạo và nhân viên HBP là cốt lõi của công ty. Điều này được nuôi dưỡng thông qua các hoạt động thể thao và R&R bên ngoài môi trường làm việc bình thường.

Một loạt trải nghiệm được đảm bảo thông qua mối quan hệ qua lại với các đồng nghiệp có nền tảng văn hóa đa dạng.

Trọng tâm của nhân viên

Nhân viên của Ban quản lý dự án HBP đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Sự đa dạng này cũng được phản ánh trong phạm vi vai trò và trách nhiệm mà họ đảm nhận. Cơ hội để mở rộng cơ sở kinh nghiệm của đội ngũ nhân viên của chúng tôi là rất lớn, cả về mặt chuyên môn và xã hội.

Con người là sức mạnh của chúng tôi

Con người là sức mạnh của chúng tôi. Nhận thức được tài sản to lớn này, ban lãnh đạo của HBP cam kết bảo vệ, nuôi dưỡng và phát triển đội ngũ nhân viên của chúng tôi.

Các vị trí hiện có

HBP hiện đang tìm kiếm các ứng viên có năng lực phù hợp cho các vị trí thiết kế, dự án và quản lý chi phí sau đây tại TP.HCM, nơi đặt văn phòng thiết kế của HBP.

Kiến trúc

Kết cấu & Xây dựng dân dụng

Cơ khí, Điện & Phòng cháy chữa cháy; Kỹ thuật thủy lực

Quản lý dự án

Quản lý chi phí/

Khảo sát số lượng

Trưởng nhóm BIM

Kỹ sư kết cấu

Kỹ sư phòng cháy chữa cháy

 

Nhân viên khảo sát số lượng mới

Người soạn thảo Revit

 

Kỹ sư điện

   
Chuyên gia 3D Max        

HBP is currently seeking suitably qualified candidates to fill the following Construction Management positions. Location of project is specifically noted.

Quản lý xây dựng

Vị trí

Quản lý xây dựng

HCM

Giám đốc thi công M&E

HCM

Kỹ sư công trường

HCM

Gửi CV đến: vietnam@hbpasia.com