“LFI đặc biệt ấn tượng với khả năng hoàn thành công việc trong thời gian cho phép của HBP do một số vấn đề phê duyệt phức tạp cần giải quyết và công việc tân trang thư viện chỉ được thực hiện trong các kỳ nghỉ học. “

Monique Roine
Hiệu trưởng
Trường Quốc tế Pháp Marguerite Duras