“Chúng tôi đang đạt được chất lượng cao với giá thấp và mỗi gói hợp đồng đều được đặt dưới mức ước tính chi phí sơ bộ do HBP cung cấp, vốn đã được chứng minh là rất chính xác.”

Bác sĩ Jean Marcel Guillon
Tổng Giám đốc
Công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam