Nguồn cung cấp, phát điện và lưới điện đáng tin cậy là những thành phần thiết yếu của việc vận hành và sử dụng tòa nhà hiệu quả. HBP được trang bị tốt để cung cấp các giải pháp cho một loạt các thách thức về nguồn điện và phân phối.

Kinh nghiệm của HBP trong thiết kế, đặc điểm kỹ thuật và mua sắm hệ thống điện tổng thể cho phép HBP cung cấp cho khách hàng các dịch vụ điện đáng tin cậy.

Electrical Design-2