Sự đa dạng về con người, dự án và địa điểm cũng như các điều kiện khác nhau gặp phải đã cho phép chúng tôi phát triển cả khả năng thích ứng và cách tiếp cận thiết kế đơn giản nhưng hiệu quả. Cách tiếp cận này dựa trên việc đặt câu hỏi và hiểu bối cảnh dự án để phát minh ra phản ứng kiến trúc tốt nhất có thể. Đây là những yếu tố xác định bản sắc của chúng ta ngày nay.