Mô tả dự án:

Johnson & Johnson đã chọn Vietcom Bank Tower (tòa nhà công nghệ cao mới được phát triển gần đây ở trung tâm TP.HCM) để chuyển văn phòng của họ. Công trình hoàn thiện gồm 3 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng là 3.500m2 và được hoàn thành đúng thời gian và ngân sách.

Dịch vụ của HBP:

Cơ khí & Thiết Kế Kỹ Thuật Điện

Ngày hoàn thành:

Tháng 3 năm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

johnson and johnson