Nội thất là một phần không thể thiếu trong tất cả các dự án của HBP Architecture và có thể được thực hiện trên cơ sở thiết kế, cơ sở quản lý thuần túy hoặc là một gói hoàn chỉnh của cả hai. Là một dự án trong nội thất phù hợp của riêng họ đòi hỏi phải xem xét tất cả các quy tắc thiết kế và quản lý. Với năng lực sẵn có trong tất cả các lĩnh vực này, HBP được bố trí lý tưởng để cung cấp hiệu quả nội thất sáng tạo với chi phí hợp lý trong thời gian ngắn nhất có thể.