Đối với tất cả các loại dự án, từ các quận trong thành phố đến trụ sở công ty, cách tiếp cận của HBP đối với quy hoạch tổng thể là tạo ra một khuôn khổ linh hoạt có thể truyền cảm hứng và định hướng cho sự phát triển.

HBP bắt đầu với phân tích nghiêm ngặt. Quá trình này là một trong những sự hợp tác giữa nhiều lĩnh vực thu hút cả khách hàng và các bên liên quan khác nhau. Nhóm của chúng tôi thành thạo và có sức thuyết phục trong việc thiết lập giá trị trên nhiều mặt, đáp ứng các thách thức về môi trường, kinh tế và kỹ thuật cũng như điều hướng các quy trình thực hiện.

Các dịch vụ của chúng tôi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thiết kế từ chuẩn bị tóm tắt thiết kế, thông qua các kế hoạch phác thảo, đến các kế hoạch tổng thể đầy đủ và hướng dẫn thiết kế. Phân tích chu đáo và tư duy sáng tạo của chúng tôi thiết lập tầm nhìn, xác định phương tiện và phát triển các kế hoạch tổng thể cho những địa điểm sôi động, thành công và hấp dẫn.