Mô tả dự án:

 

Dịch vụ của HBP:

Quản lý dự án, Quản lý chi phí, Thiết kế kiến trúc và nội thất, Thiết kế kỹ thuật, Quản lý xây dựng

Ngày hoàn thành:

Tháng 6 năm 2012

 

 

 

 

Lời chứng thực của khách hàng

“Chúng tôi đang đạt được chất lượng cao với giá thấp và mỗi gói hợp đồng đều được đặt dưới mức ước tính chi phí sơ bộ do HBP cung cấp , đã được chứng minh là rất chính xác.”

Bác sĩ Jean Marcel Guillon
Tổng Giám đốc
Công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam

fv hospital-120x120