Phòng cháy chữa cháy là giảm thiểu tác động của các đám cháy có khả năng gây hại và phá hoại thông qua việc xem xét các mô hình hành vi, ngăn chặn và ngăn chặn.

Phòng cháy chữa cháy là điều tối quan trọng đối với các nhà thiết kế tại HBP. Do đó, HBP không đi chệch khỏi các Tiêu chuẩn và Quy tắc Quốc tế và Địa phương có liên quan. HBP sẽ không làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của thiết kế để tiết kiệm chi phí. HBP cung cấp dịch vụ thiết kế PCCC trong các lĩnh vực sau:

Fire Protection-2