Đạo đức


Code of conductHBP cố gắng duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong tất cả các hoạt động của mình. Nhân viên của chúng tôi được yêu cầu tuân thủ Quy tắc đạo đức nghiêm ngặt của công ty, đặt ra các tiêu chuẩn ứng xử cho tất cả các giao dịch kinh doanh. Cốt lõi của Quy tắc đạo đức của HBP xoay quanh việc tuân thủ luật pháp, trung thực và chính trực.

Trọng tâm trong hoạt động của chúng ta là cam kết tránh bị đặt vào những vị trí có xung đột lợi ích. Đây là triết lý công ty của chúng tôi và triết lý mà tất cả các nhân viên của chúng tôi hoạt động.

 

 

 

 

Phẩm chất


9001-210x300HBP là công ty đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO9001 của Jas-Anz, với các hệ thống được điều chỉnh để hoạt động ở Châu Á. Chúng tôi hiểu những khó khăn liên quan đến xây dựng ở châu Á, nhận ra nhu cầu cấp thiết đối với các hệ thống kiểm soát ‘xương sống’, có thể đảm bảo các mục tiêu đặt ra cho các dự án. Đạt được và duy trì chứng nhận ISO9001 là sự xác nhận cam kết của chúng tôi với khách hàng rằng dịch vụ hạng nhất sẽ được cung cấp bởi công ty, nhân viên, tư vấn phụ và nhà thầu của chúng tôi. Quản lý chất lượng là trọng tâm trong mọi hoạt động của HBP.

Chính sách chất lượng

HBP cung cấp các dịch vụ Quản lý Dự án, Thiết kế, Quản lý Chi phí và Quản lý Xây dựng chuyên nghiệp cho các khách hàng trong nước và quốc tế trên khắp Aisa. 

“Sai lầm là do con người” – đó là lý do tại sao bút chì vẫn được sản xuất với một cục tẩy ở một đầu. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng tốt hơn hết là học hỏi từ những sai lầm của người khác và thiết lập các hệ thống cũng như quy trình để đảm bảo rằng sai sót không xảy ra hoặc tác động của nó được giảm thiểu. Kiểm soát chất lượng trong JAS-ANZ-logo-210x300ngành xây dựng khó so với ngành sản xuất vì mỗi công trình đều khác nhau về vị trí, thời tiết, vật liệu, thổ nhưỡng, trình độ lao động… Do đó, chúng tôi nhận thấy nhu cầu cấp thiết đối với các hệ thống kiểm soát ‘xương sống’, có thể đảm bảo các mục tiêu đặt ra cho Dự án và đủ linh hoạt để cho phép thích ứng với các dự án và điều kiện cụ thể.

Có nhiều khía cạnh về chất lượng. Tại HBP, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng chất lượng liên quan đến việc hoàn thành tất cả các mục tiêu của dự án về thành phẩm, chi phí và thời gian. Để kiểm soát các mục tiêu này, HBP đã xây dựng và cải tiến các hệ thống báo cáo và kiểm soát cụ thể tuân thủ hệ thống chất lượng ISO 9000.

Tại HBP, hệ thống chất lượng áp dụng của chúng tôi liên tục được xem xét, cải tiến và điều chỉnh cho phù hợp với từng loại dự án nhằm đảm bảo kết quả cuối cùng cho từng khách hàng.

Thông qua các chương trình đào tạo nội bộ của chúng tôi, tất cả nhân viên và ban quản lý đều được hiểu thấu đáo về việc triển khai và bảo trì hệ thống cũng như cam kết tuân thủ tuyên bố chính sách này.

Chúng tôi đưa ra tuyên bố xác nhận cam kết của chúng tôi với khách hàng rằng dịch vụ hạng nhất sẽ được cung cấp bởi chúng tôi.

 

Hệ thống


ISO Certificate 2019-210x300Chìa khóa để phân phối thành công bất kỳ dự án nào là nhận ra nhu cầu cấp thiết đối với các hệ thống kiểm soát ‘xương sống’, có thể đảm bảo các mục tiêu đặt ra cho các dự án. HBP là một công ty được phê chuẩn chất lượng QMS ISO9001, với các hệ thống phù hợp để hoạt động ở Châu Á. Chúng tôi hiểu những khó khăn liên quan đến xây dựng ở Châu Á. Đạt được và duy trì chứng nhận ISO9001 là sự xác nhận cam kết của chúng tôi với khách hàng rằng dịch vụ hạng nhất sẽ được cung cấp bởi công ty, nhân viên, tư vấn phụ và nhà thầu của chúng tôi. Quản lý chất lượng là trọng tâm trong mọi hoạt động của HBP.

Cộng tác thiết kế

Tạo điều kiện thuận lợi cho các tiêu chuẩn thiết kế quốc tế, HBP sử dụng một bộ đầy đủ thiết kế kỹ thuật và phần mềm cộng tác thiết kế cho phép các nhà thiết kế từ khắp nơi trên thế giới cộng tác hiệu quả và thường xuyên từ xa trong thiết kế các dự án ở Châu Á.

 

Sự bền vững


 

HBP cam kết tư vấn rõ ràng và chính xác cho khách hàng về các khía cạnh môi trường trong dự án của họ và giúp tìm ra các giải pháp hiệu quả về chi phí cho các vấn đề tiềm ẩn. Ngoài môi trường vật chất và sự bảo vệ của nó, HBP luôn nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng các hoạt động và nhân viên của chúng tôi tôn trọng và nhạy cảm với tất cả các khía cạnh của cộng đồng, văn hóa, ngôn ngữ và tín ngưỡng tôn giáo của các quốc gia nơi chúng tôi hoạt động. HBP cố gắng thích ứng với môi trường địa phương để giảm thiểu tác động của công việc của chúng tôi đối với cư dân địa phương và môi trường của họ. Chúng tôi khuyến khích thảo luận trực tiếp với các cộng đồng địa phương bị ảnh hưởng bởi công việc của chúng tôi và nỗ lực giải quyết các mối lo ngại của họ.

Thiết kế bền vững

Thiết kế bền vững đơn giản là thiết kế tốt. Từ kiến trúc cho đến tất cả các lĩnh vực kỹ thuật, đội ngũ thiết kế của HBP cam kết cung cấp các giải pháp môi trường được tối ưu hóa cho các tòa nhà do chúng tôi thiết kế và quản lý. Trong suốt quá trình thiết kế, HBP đề xuất các dự án đánh dấu chuẩn theo các tiêu chuẩn liên quan và có thể cung cấp thiết kế để đáp ứng chứng nhận chính thức theo các hệ thống xếp hạng được công nhận như LEED và Lotus cùng các hệ thống khác.

An toàn & Chính sách môi trường

Chính sách của HBP Asia Ltd. là công việc phải được thực hiện một cách an toàn và sức khỏe và an toàn nghề nghiệp phải được coi là điều kiện tiên quyết trong mọi hoạt động của Công ty. An toàn là trách nhiệm của tất cả. Tất cả nhân viên của HBP Asia Ltd. và các tư vấn phụ và nhà thầu của công ty có trách nhiệm đảm bảo an toàn tại nơi làm việc. An toàn trong các hoạt động của Công ty sẽ được phát triển và duy trì bằng cách chú ý chặt chẽ đến thiết kế, phương pháp làm việc, vật liệu và thiết bị; và bằng cách tạo động lực và đào tạo thích hợp cho công nhân và nhân viên. Là một Công ty, chúng tôi kỳ vọng và yêu cầu nhân viên của mình áp dụng các biện pháp thực hành công việc an toàn và mở rộng các biện pháp này vào tất cả các hoạt động xây dựng.

Cùng với mối quan tâm của chúng tôi đối với sự an toàn của mọi người là việc chúng tôi chấp nhận trách nhiệm chung với các cơ quan Chính phủ và công chúng trong việc bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường của chúng ta. Điều này cam kết chúng tôi: lựa chọn vật liệu và phương pháp xây dựng giảm thiểu rủi ro đối với an toàn và môi trường; đào tạo và khuyến khích nhân viên và nhà thầu hành động có trách nhiệm liên quan đến các vấn đề về môi trường và an toàn; đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ tất cả các quy định về môi trường và an toàn như một tiêu chuẩn tối thiểu; hỗ trợ công chúng hiểu được tác động môi trường của các dự án mà chúng tôi kiểm soát và chủ động trong việc cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng trong các hoạt động của chúng tôi.