Shanghai Krupp không gỉ

Mô tả dự án:

Tòa nhà văn phòng – Thượng Hải, PR Trung Quốc

Dịch vụ của HBP:

Quản lý xây dựng

Ngày hoàn thành:

2002

Vào đầu tháng 4 năm 2001, HBP được thuê bởi Shanghai Krupp Stainless Co., Ltd., một liên doanh giữa Krupp Thyssen Stainless (60% lãi suất) và Shanghai Pudong Iron & Steel (40% lãi suất) để cung cấp dịch vụ quản lý dự án cho tòa nhà hành chính chính của một cơ sở chế biến thép không gỉ ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Dự Án

Chưa có dự án liên quan nào