Kinh nghiệm dự án của HBP tại thị trường này cung cấp cơ sở vững chắc để thực hiện các dịch vụ thiết kế, dự án và quản lý chi phí tại Campuchia. HBP đảm nhận đầy đủ các dịch vụ tại thị trường này dựa trên các văn phòng tại Việt Nam. Công việc thiết kế chủ yếu được thực hiện tại TP.HCM, nơi đặt văn phòng thiết kế chính của HBP. Khi cần nhân sự dự án tại chỗ, các nhóm địa phương được xây dựng xung quanh các thành viên người nước ngoài của nhóm HBP, những người có nhiều kinh nghiệm trong khu vực.

Phum Baitang

Mô tả dự án:

GFA 8000 m², resort 5 sao, 45 dãy phòng – SiemReap, Campuchia

Dịch vụ của HBP:

Sơ đồ tổng thể, Thiết kế 3D, Tài liệu thiết kế kiến trúc, Tài liệu thiết kế nội thất

Ngày hoàn thành:

Thiết kế hoàn thành vào tháng 12 năm 2013.