Mô tả dự án:

Rà soát các thông số quy hoạch hiện có của khuôn viên RMIT Quốc tế rộng 7ha và chuẩn bị điều chỉnh quy hoạch tổng thể nhằm tối đa hóa diện tích xây dựng và chuẩn bị cho các giai đoạn mở rộng trong tương lai

Dịch vụ của HBP:

Kế hoạch tổng thể

Ngày hoàn thành:

Tháng 9 năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

rmit-logo