Mô tả dự án:

Giai đoạn 1 của dự án, xây dựng mới bệnh viện đa khoa rộng 25.380m2 gồm 170 giường bệnh và 8 phòng mổ, hoàn thành vào năm 2019. Giai đoạn 2 là cải tạo bệnh viện hiện có Bệnh viện rộng 3.000m2 và liên kết với cơ sở mới.

Dịch vụ của HBP:

Quản lý dự án, Quản lý chi phí/Khảo sát số lượng, Kết cấu & Thiết kế Công trình Dân dụng, Cơ khí, Điện, Phòng cháy & Thiết kế Kỹ thuật Thủy lợi & Quản lý xây dựng

Ngày hoàn thành:

Tòa nhà B: 2019
Tòa nhà A: 2021

 

 

 

 

 

“Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội (HFH) là bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế thứ hai được HBP thiết kế và quản lý tại Việt Nam. HFH đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994. Năm 2016, HBP đã tham gia đảm nhận thiết kế kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế kiến trúc của cơ sở. Điều làm cho dự án trở nên đặc biệt thú vị là sự kết hợp giữa xây dựng mới, xây dựng khu vực tạm thời, tân trang và phục hồi các khu vực tạm thời trong một môi trường bệnh viện hoạt động đầy đủ. Dự án giai đoạn 2 hoàn thành vào năm 2021.”

 

hfh-120x120