Mô tả dự án:

Bệnh viện 200 giường, Phòng mổ 10 – HBP TP.HCM tiếp tục thực hiện từng hạng mục mở rộng và nâng cấp mới với bệnh viện quốc tế FV để đảm bảo chất lượng công trình luôn ổn định và nâng cấp hơn nữa năm.

Dịch vụ của HBP:

Quản lý dự án, Quản lý chi phí, Thiết kế kiến trúc, Thiết kế kỹ thuật, Quản lý xây dựng

Ngày hoàn thành:

Tòa nhà chính được hoàn thành vào tháng 2 năm 2003

Các phần mở rộng, tân trang và nâng cấp đang diễn ra

 
 

 

 

 

Lời chứng thực của khách hàng

“Chúng tôi đang đạt được chất lượng cao với giá thấp và mỗi gói hợp đồng đều được đặt dưới mức ước tính chi phí sơ bộ do HBP cung cấp , đã được chứng minh là rất chính xác.”

Bác sĩ Jean Marcel Guillon
Tổng Giám đốc
Công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam

fv hospital-120x120