Mô tả dự án:

0,4 triệu USD, 800m2 GFA, Kiểm tra/Nâng cấp Trung tâm GP

Dịch vụ của HBP:

Quản lý dự án, Quản lý chi phí/Khảo sát số lượng, Kiến trúc & Thiết kế Nội thất, Kết cấu & Thiết kế Công trình Dân dụng, Cơ khí, Điện, Phòng cháy & Thiết Kế Kỹ Thuật Thủy Lợi
& Quản lý xây dựng

Ngày hoàn thành:

Tháng 3 năm 2015

 

 

 

 

Lời chứng thực của khách hàng

“Chúng tôi đang đạt được chất lượng cao với giá thấp và mỗi gói hợp đồng đều được đặt dưới mức ước tính chi phí sơ bộ do HBP cung cấp , đã được chứng minh là rất chính xác.”

Bác sĩ Jean Marcel Guillon
Tổng Giám đốc
Công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam

fv hospital-120x120