Mô tả dự án:

Công viên nước Sài Gòn là Công viên chủ đề dưới nước – TP.HCM

Dịch vụ của HBP:

Quản lý dự án, Quản lý chi phí, Thiết kế kiến trúc, Quản lý xây dựng

Ngày hoàn thành:

Tháng 12 năm 1997

 

 

 

 

 

Lời chứng thực của khách hàng

“Việc xây dựng bắt đầu vào tháng 3 năm 1997. Theo thời gian, sự tham gia của HBP đã cho thấy giá trị của nó, khi họ có nhiều năm kinh nghiệm với các dự án tại Việt Nam đã chứng tỏ là tài sản lớn của Công viên nước Sài Gòn.”

A. Mahony
Tổng Giám đốc
Sài Gòn Water Park

SWP