Mô tả dự án:

Dự án nhằm nâng cấp toàn bộ Nhà máy GFA rộng 28.000m² tại Khu công nghiệp Long Hậu, Long An.

Dịch vụ của HBP:

Quản lý dự án, Quản lý chi phí, Kiến trúc và thiết kế, Thiết kế kỹ thuật, Quản lý xây dựng

Ngày hoàn thành:

Tháng 8 năm 2018

 

 

 

 

Lời chứng thực của khách hàng

“HBP đã đẩy nhanh quy trình thiết kế để có thể đấu thầu dự án trong vòng 3 tháng rưỡi sau khi tham gia và có thể có các bộ phận của nhà máy sẽ đi vào hoạt động sau 4 tháng kể từ khi trao hợp đồng xây dựng.”

Steve Smith
Giám đốc điều hành

avery denninson