Mô tả dự án:

0,66 triệu USD, 8000 m² – An Phú, TP.HCM

Dịch vụ của HBP:

Dự án & Quản lý chi phí, Thiết kế kiến trúc, Thiết kế kỹ thuật, Quản lý xây dựng

Ngày hoàn thành:

Tháng 10 năm 2010