Mô tả dự án:

GFA 8.500m², Chung cư 16 tầng – TP.HCM

Dịch vụ của HBP:

Tư vấn thâm nhập thị trường, Quản lý dự án, Quản lý chi phí, Thiết kế kỹ thuật, Quản lý xây dựng

Ngày hoàn thành:

Tháng 7 năm 2006

 

 

 

 

 

Lời chứng thực của khách hàng

“Là nhà phát triển có kinh nghiệm, chúng tôi đã cân nhắc nhiều lựa chọn khác nhau để phân phối Dự án của mình nhằm đảm bảo rủi ro tối thiểu và giá trị tối đa. HBP đã được chọn để quản lý, thiết kế và kiểm soát chi phí. Họ đã thực hiện ở mức cao nhất quán để đạt được một Dự án mà tất cả chúng ta có thể tự hào.”

John Caffin
Tổng giám đốc
Avalon Apartments

avalon