Mô tả dự án:

Tòa nhà văn phòng/căn hộ, 4,6 triệu USD, 11 tầng 2 hầm – TP.HCM

Dịch vụ của HBP:

Quản lý Dự án, Quản lý Chi phí, Đánh giá Thiết kế và Quản lý Xây dựng

Ngày hoàn thành:

Tháng 10 năm 2010

 

 

 

 

Lời chứng thực của khách hàng

“Chúng tôi rất ấn tượng với khối lượng cải tiến thiết kế đã được thực hiện trong giai đoạn xây dựng, cho phép chúng tôi nâng cao đáng kể chất lượng của tòa nhà mà không làm mất thời gian quý báu.”

Trần Việt Hùng
Phó Giám đốc
La Fayette De Saigon

 

nam-vuong-120x120