Mô tả dự án:

HBP đã được B.Braun thuê vào tháng 10 năm 2012 để đảm nhận Dự án Kiến trúc & Quản lý Dự án và Kỹ thuật của Giai đoạn 2 Mở rộng Năm AP – Cơ sở Công nghiệp Y tế. Tổng cộng 8.000m2 đã được thêm vào. Cơ sở này sản xuất các dung dịch và thiết bị tiêm truyền, ống thông IV, chỉ khâu và dụng cụ phẫu thuật. Thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế cao nhất liên quan đến phòng sạch.

Dịch vụ của HBP:

Quản lý Dự án, Kiến trúc & Thiết kế kỹ thuật

Ngày hoàn thành:

Tháng 6 năm 2014

 

 

 

 

 

 

b.braun-120x120