Mô tả dự án:

Dự án bao gồm giai đoạn phát triển I và II và bao gồm một khu vực rộng 18.425m2 với Kho hậu cần có độ thông thủy cao 12m với cấu trúc căng tin/tủ khóa bên ngoài và nhà bảo vệ.

Dịch vụ của HBP:

Thiết kế Kiến trúc và Kỹ thuật, Đấu thầu & Quản lý xây dựng

Ngày hoàn thành:

Tháng 3 năm 2014

 

 

 

 

“Cơ sở được thiết kế để kết hợp đầy đủ các yêu cầu toàn cầu chung của nhà máy (FMG). Điều quan trọng khi xem xét việc áp dụng FMG là mức độ áp dụng tiêu chuẩn, đặc biệt là trong bối cảnh các khu vực tài phán bên ngoài Hoa Kỳ. Một trong những vấn đề quan trọng và bị hiểu lầm xung quanh việc tuân thủ toàn cầu FM là nhu cầu cung cấp vật liệu và thiết bị ghi tên. HBP có hiểu biết sâu sắc về các yêu cầu FM toàn cầu và cách chúng được áp dụng tốt nhất tại Việt Nam để đạt được sự tuân thủ cho các mục đích bảo hiểm.”