Mô tả dự án:

Dự án mở rộng 3 ha bãi container trên một bến container hiện có và đang hoạt động. Địa điểm này đặc biệt phức tạp ở chỗ cần phải kết hợp một bãi container mới với cần cẩu RTG với một bãi hiện có, có tính đến độ lún chênh lệch của đường ray, đường xá và hệ thống thoát nước trong điều kiện đất rất yếu trong khu vực.

Dịch vụ của HBP:

Quản lý dự án, Quản lý chi phí, Thiết kế kiến trúc, Dân dụng & Dịch vụ Thiết kế kết cấu, Thiết kế M&E và Đấu thầu

Ngày hoàn thành:

Tháng 9 năm 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSIT-4