Mô tả dự án:

14 triệu USD, Khoảng 10ha, 5 tầng, 1 hầm – Cơ sở Nam Sài Gòn, TP.HCM

Dịch vụ của HBP:

Tư vấn thiết kế công trình dân dụng và kết cấu

Ngày hoàn thành:

Tháng 10 năm 2010

 

 

 

 

 

 

 

rmit-logo