Mô tả dự án:

Cảng phân phối xi măng – Hiệp Phước, Việt Nam

Dịch vụ của HBP:

Quản lý dự án, Quản lý chi phí, Thiết kế kiến trúc, Thiết kế kỹ thuật, Quản lý xây dựng

Ngày hoàn thành:

Tháng 7 năm 2001

 

 

 

 

Lời chứng thực của khách hàng

“HBP ngoài mong đợi đã quản lý tốt dự án và hoàn thành thi công DT đạt chất lượng tiêu chuẩn quốc tế.”< /span>

Shigetoshi Tsujita
Tổng Giám đốc
Xi măng Nghi Sơn

nghi-son-120x120