Mô tả dự án:

HBP đã tham gia cung cấp dịch vụ Quản lý dự án trong giai đoạn thiết kế hay còn gọi là Quản lý trước khi xây dựng cùng với Quản lý chi phí và Khảo sát số lượng hoàn chỉnh trong giai đoạn thiết kế của dự án phát triển cao cấp này ngay tại trung tâm của TPHCM. Dự án có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 150.000m² trên 21 tầng với 3 tầng hầm.

Dịch vụ của HBP:

Quản lý chi phí, quản lý tiền thi công

Ngày hoàn thành:

Tháng 9 năm 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kumho