Mô tả dự án:

Nhà máy chính – Hòn Chồng và Cát Lái Việt Nam
Silo 2000T mới – Thị Vải, Việt Nam

Dịch vụ của HBP:

Quản lý dự án, Quản lý chi phí, Thiết kế kỹ thuật, Quản lý xây dựng

Ngày hoàn thành:

Tháng 4 năm 2001

 

 

 

 

 

 

 

Lời chứng thực của khách hàng

“HBP đã thực hiện những công việc này rất chuyên nghiệp và luôn bảo vệ lợi ích của chúng tôi, giảm thiểu các chi phí tiềm ẩn. Họ đã thể hiện kiến thức rất toàn diện về ngành xây dựng tại Việt Nam và luôn tận tâm đáp ứng nhu cầu của Xi măng Holcim. Hơn nữa, thiết kế của họ có thể được coi là kinh tế để xây dựng và đạt tiêu chuẩn cao. Chúng tôi rất vui được giới thiệu HBP cho bất kỳ Công ty nào muốn thực hiện các dự án xây dựng một cách chuyên nghiệp và tiết kiệm chi phí.”

Ueli Hartmann
Tổng Giám đốc
Xi măng Holcim

Holcim-3