Mô tả dự án:

HBP đã từng bước tham gia triển khai một số cửa hàng Miễn thuế DFS tại các sân bay ở miền bắc và miền nam Việt Nam, bao gồm 4 cửa hàng Miễn thuế DFS mới tại Sân bay Quốc tế TP. Hồ Chí Minh.

Dịch vụ của HBP:

Quản lý dự án, kiểm soát chi phí, khảo sát số lượng và quản lý xây dựng

Ngày hoàn thành:

Tháng 9 năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

dfs-120x120