Mô tả dự án:

22 triệu USD, GFA 44.853m². Cao ốc văn phòng hạng A cao 17 tầng với 2 tầng hầm – TP.HCM

Dịch vụ của HBP:

Quản lý dự án, Quản lý chi phí, Thiết kế kỹ thuật, Quản lý xây dựng

Ngày hoàn thành:

Tháng 8 năm 2009

 

 

 

 

 

Lời chứng thực của khách hàng

“Với động lực quản lý của HBP, chúng tôi đã có thể đạt được tất cả các mục tiêu của mình liên quan đến môi trường và tính bền vững cũng như đồng thời có thể giao việc xây dựng tòa nhà chỉ trong 22 tháng, phù hợp với chương trình xây dựng ban đầu là 24 tháng.”

David Clarkin
Đồng Giám đốc điều hành
Saphhire