Mô tả dự án:

Văn phòng & Tổ hợp khách sạn

Dịch vụ của HBP:

Thiết kế kiến trúc

Ngày hoàn thành:

Giai đoạn thiết kế ý tưởng

 

 

 

 

 

 

EVN-new-logo